De Ontspannen Hond, gevestigd aan de Groen van Prinstererlaan 43, 8014 BB te Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoongegevens die wij verwerken

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en andere relevante gegevens van de hond
 • Foto’s (met toestemming gemaakt tijdens de behandeling)

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

De Ontspannen Hond verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 • Het afhandelen van bestellingen en betalingen
 • Om bestelde goederen bij u af te kunnen leveren
 • Om onze boekhouding te kunnen voeren, zoals verplicht voor de Belastingdienst
 • U te kunnen bellen of e-mailen in verband met afspraken en bestellingen

Delen van persoonsgegevens aan derden

De Ontspannen Hond verkoopt uw gegevens nooit aan derden. We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denkt u hierbij aan de bezorger die uw pakketje moet afleveren of de accountant/Belastingdienst die onze boekhouding controleert.

Bewaren van persoonsgegevens

De Ontspannen Hond bewaart uw gegevens digitaal. Omdat gebruikers van onze diensten en producten regelmatig terugkomen, bewaren wij -voor het gemak- uw gegevens. Zodoende kunnen we achterhalen wat u eerder besteld heeft, welke behandelingen we gegeven hebben en wat uw contactgegevens zijn. De Ontspannen Hond bewaart uw gegevens niet langer dan stikt noodzakelijk om doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Ontspannen Hond gaat serieus en integer met uw gegevens om en neemt passende maatregelen, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.